De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Claessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jos Claessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jos Claessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jos Claessens

Cumuleo