De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erik Gerits

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Erik Gerits
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Erik Gerits
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Erik Gerits

Cumuleo