De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Vandecasteele

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Kris Vandecasteele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Kris Vandecasteele

Cumuleo