De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert De Smedt-Jans

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Hubert De Smedt-Jans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Hubert De Smedt-Jans

Cumuleo