De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Agnès Vanden Bremt

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Agnès Vanden Bremt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Agnès Vanden Bremt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Agnès Vanden Bremt

Cumuleo