De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nahima Lanjri

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Nahima Lanjri
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Nahima Lanjri

Cumuleo