De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Vandeputte

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Didier Vandeputte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Didier Vandeputte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Didier Vandeputte

Cumuleo