De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alina Ams

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Alina Ams
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Alina Ams
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Alina Ams

Cumuleo