De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yolande Avontroodt

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Yolande Avontroodt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Yolande Avontroodt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Yolande Avontroodt

Cumuleo