De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Baesens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door NoŽl Baesens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door NoŽl Baesens

Cumuleo