De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie Bauchau

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Marie Bauchau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Marie Bauchau

Cumuleo