De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Bontemps

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Bontemps
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Bontemps

Cumuleo