De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Borsus

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Willy Borsus

Cumuleo