De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Bovy

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Bovy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Bovy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Vincent Bovy

Cumuleo