De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Brugmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Dominique Brugmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Dominique Brugmans

Cumuleo