De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Brzakala

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Pierre Brzakala
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Pierre Brzakala

Cumuleo