De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vandormael

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Luc Vandormael
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Luc Vandormael

Cumuleo