De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Carlens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Georges Carlens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Georges Carlens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Georges Carlens

Cumuleo