De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy Coddens

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Rudy Coddens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Rudy Coddens

Cumuleo