De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Collignon

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Collignon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Collignon

Cumuleo