De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl-Heinz Cornely

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Karl-Heinz Cornely
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Karl-Heinz Cornely

Cumuleo