De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Vanlandschoot

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Els Vanlandschoot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Els Vanlandschoot

Cumuleo