De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Myriam Vanlerberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Myriam Vanlerberghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Myriam Vanlerberghe

Cumuleo