De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fons De Neve

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Fons De Neve
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Fons De Neve

Cumuleo