De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick De Ridder

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Annick De Ridder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Annick De Ridder

Cumuleo