De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan De Ridder

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Stefaan De Ridder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Stefaan De Ridder

Cumuleo