De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jo De Ro

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jo De Ro
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jo De Ro
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jo De Ro

Cumuleo