De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Karl De Vos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Karl De Vos

Cumuleo