De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Theophile Debeer

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Theophile Debeer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Theophile Debeer

Cumuleo