De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Debie

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Debie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Debie

Cumuleo