De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Decoster

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Guido Decoster
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Guido Decoster

Cumuleo