De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte Defalque

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Brigitte Defalque
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Brigitte Defalque

Cumuleo