De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Dehaemers

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jurgen Dehaemers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jurgen Dehaemers

Cumuleo