De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van SÚverine Demarez

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door SÚverine Demarez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door SÚverine Demarez

Cumuleo