De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Demeuse

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Eric Demeuse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Eric Demeuse

Cumuleo