De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freija Dhondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Freija Dhondt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Freija Dhondt

Cumuleo