De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Donnay

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Donnay
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Donnay
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Donnay

Cumuleo