De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Duyckaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Hubert Duyckaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Hubert Duyckaerts

Cumuleo