De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Foccroulle

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Foccroulle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Marc Foccroulle

Cumuleo