De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin Franceus

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Erwin Franceus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Erwin Franceus

Cumuleo