De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Vereecke

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Carl Vereecke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Carl Vereecke

Cumuleo