De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Godrie

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Christian Godrie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Christian Godrie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Christian Godrie

Cumuleo