De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Hanin

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Hanin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Hanin

Cumuleo