De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pol Hannon

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-Pol Hannon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jean-Pol Hannon

Cumuleo