De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Hanon

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Hanon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Hanon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Philippe Hanon

Cumuleo