De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Griet Verhesen

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Griet Verhesen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Griet Verhesen

Cumuleo