De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Veerle Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Veerle Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Veerle Wouters

Cumuleo