De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Kersten

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Guy Kersten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Guy Kersten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Guy Kersten

Cumuleo