De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Verschoore

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Joseph Verschoore
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Joseph Verschoore

Cumuleo