De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jorg Leenaards

Alle mandaten uitgeoefend in 2015 door Jorg Leenaards
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2015 door Jorg Leenaards

Cumuleo